Informacja prawna

ICP Polska Sp. z o.o. jest dostawcą informacji umieszczanych na tej stronie, prosimy zatem o respektowanie poniżej przedstawionych zasad.

ICP Polska Sp. z o.o. informuje i zastrzega, że dane zamieszczone w niniejszym serwisie WWW a także serwisach z nim połączonych stanowią jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług.

Użytkownik serwisu WWW przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być naruszone poprzez ingerencję osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.

ICP Polska Sp. z o.o. nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszego serwisu WWW, korzystania z niego lub przeglądania jego stron bądź z pobrania z tego serwisu WWW jakichkolwiek materiałów, w tym (między innymi) tekstów, obrazów, plików audio i video.

ICP Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w całości czy w części, informacji zawartych na niniejszych stronach, bez uprzedzenia. ICP Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, usług, analiz lub informacji, publikowanych w niniejszym serwisie oraz serwisach z nim połączonych. Całkowite ryzyko z tytułu wykorzystania dostarczonych informacji ponosi użytkownik stron internetowych Spółki, także w wypadku poniesienia jakiejkolwiek szkody z tytułu wykorzystania zamieszczonych na nich informacji.

Wszelkie prawa do całej zawartości stron serwisu WWW są zastrzeżone.

W przypadku pytań użytkowników serwisu WWW dotyczących warunków korzystania z serwisu WWW, prosimy o kontakt pod adresem: payzone@payzone.com.pl.